O nas 

Jesteśmy zespołem pedagogów specjalizujących się w różnych obszarach edukacji. 


Tworzymy nowatorskie koncepcje oraz formy zajęć integrujące te dziedziny wiedzy i doświadczeń, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka.

 

Zapewniamy:

- opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 5 lat

- bezpłatne zajęcia adaptacyjne

- zajęcia przez 12 miesięcy od poniedziałku do piątku od 7:00 - 18:00

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-wychowawczą i specjalistyczną

- zajęcia programowe zgodnie z wytycznymi MEN

- 4 posiłki, przygotowywane z uwzględnieniem potrzeb żywieniowych dziecka,

także diety specjalne

- przedszkolne imprezy okolicznościowe

- newslettery dla rodziców ad. przebywania dziecka w placówce

 

ZAJĘCIA PODSTAWOWE

- w cenie czesnego

- zajęcia dydaktyczne - codziennie

  - język angielski - 4 razy w tygodniu

 - dziecięca matematyka - codziennie

         - zajęcia plastyczno-techniczne - codziennie

 

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

- w cenie czesnego

  - gimnastyka ogólnorozwojowa - codziennie

                                  - rytmika - 1 raz w tygodniu

- zabawy dźwiękiem - 1 raz w tygodniu

- zajęcia z logopedą - 1 raz w tygodniu

 grupowe zabawy logopedyczne;

na życzenie rodziców praca indywidualna z dzieckiem w godzinach pracy placówki

- stała opieka psychologa

- ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne - 1 raz w tygodniu

- Mała Akademia Wielkiej Sztuki

edukacja plastyczna, muzyczna i teatralna,

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

DOŚWIADCZANIE WIEDZY, TANIEC, SZACHY


-